Typ US

Voľnobežky typ US nie sú samostrediace. Je teda nutné umiestniť vedľa voľnobežky jedno alebo dve ložiská tak, aby vonkajší krúžok mohol rotovať centrálne vzhľadom k vnútornému krúžku. ... Pokračovať

Katalógové označenie Počet
ks
Dopýtať
Pre požiadanie ceny produktu je potrebné zadať jeho označenie z katalógového listu, ktorý nájdete nižšie.
Popis

Voľnobežky typ US nie sú samostrediace. Je teda nutné umiestniť vedľa voľnobežky jedno alebo dve ložiská tak, aby vonkajší krúžok mohol rotovať centrálne vzhľadom k vnútornému krúžku.

Voľnobežky US majú guličkové ložiská rovnakých rozmerov ako typ 62..

Krútiaci moment je prenášaný z hriadeľa na vnútorný krúžok pomocou pera a z vonkajšieho krúžku na dosadaciu plochu pomocou uloženia s presahom s toleranciou vonkajšieho priemeru R6.

Tolerancia hriadeľa h6 alebo j7; tolerancia dosadacích plôch H7 alebo J6.

Pred uvedením do prevádzky musí byť voľnobežka namazaná vhodným mazivom podľa návodu na strane 230.

Podstatné je mazanie olejom pri dosiahnutí vysokých voľnobežných otáčok.

Katalógový list Súbor CAD Návod