Zverné púzdra

Ak zháňate zverné puzdrá, v tejto kategórii si môžete vybrať z viacerých typov. Základné rozdelenie je na zverné puzdrá samostrediace, druhým typom sú zverné puzdrá nesamostrediace. Pri výbere zverných puzdier sa dá voliť podľa druhu strednej až vysokej hodnoty krútiaceho momentu. Jednotlivé typy v tejto kategórii majú špecifické funkčné vlastnosti, nájdete tu zverné puzdrá, ktoré majú malé zástavbové rozmery, nízke merné tlaky, alebo schopnosť znášať ohybové momenty.