Zdvižné prevodovky

Zdvižné prevodovky sú obľúbeným riešením lineárneho pohybu v priemyselných podnikoch, najmä pre svoju jednoduchú konštrukciu, vysokému zaťaženiu a priaznivú cenu.

Zdvižné prevodovky sa hodia pre rôzne spektrá využitia, či už ide o zdvíhanie, ťahanie alebo posúvanie ťažkých bremien. Prevodovky je možné použiť oddelene (samostatne) alebo simultánne v skupinách. Zdvižné prevodovky je možné zakúpiť buď vo variante s trapézovou skrutkou alebo s guličkovou skrutkou.