Typ GL-TR

Typ GL...TR sa skladá z voľnobežky GL, krycej príruby D2 a pružného spoja TRASCO s presným uložením.

Voľnobežka sa štandardne upevní v požadovanom smere otáčania za použitia dodávaných tesnení a skrutiek. ... Pokračovať

Katalógové označenie Počet
ks
Dopýtať
Pre požiadanie ceny produktu je potrebné zadať jeho označenie z katalógového listu, ktorý nájdete nižšie.
Popis

Typ GL...TR sa skladá z voľnobežky GL, krycej príruby D2 a pružného spoja TRASCO s presným uložením.

Voľnobežka sa štandardne upevní v požadovanom smere otáčania za použitia dodávaných tesnení a skrutiek.

Tolerancia hriadeľa h6 alebo j6.

Pružný spoj sa používa na absorbovanie vibrácií a kompenzáciu axiálneho pohybu alebo uhlových nepresností, takže nedochádza k nadmernému zaťažovaniu ložísk.

Pred uvedením do prevádzky musí byť voľnobežka namazaná mazivom alebo olejom podľa návodu na strane 230.

Katalógový list Súbor CAD Návod