Od 1. mája 2013 nás nájdete na novej adrese na ulici Vídeňská 264/120b, Brno.

25.4, 26.4. a 30.4. OMEDZENIE PREVÁZKY

29.4. ZATVORENÉ