Zdvižný stĺpik HS má moderný dizajn a je vhodný na polohovanie všetkého druhu. Extrémne tichý, vo vnútri umiestnený jednosmerný pohon má zdvižnú silu max. 1200 N a rýchlosť posunu až 35 mm/s. Pohon má vstavané koncové spínače a 2 Hallove senzory. Vhodný zvlášť na výrobu pracovísk pre sedenie alebo státie. Vhodný pre krátkodobú prevádzku 10% (S3). Zástavbová dĺžka Lmin 638 mm, Lmax. 1138 mm.

Podrobnejšie informácie nájdete na našich internetových stránkach v katalógovom liste http://www.teatechnik.sk/zdvizny-stlpik-hs/ alebo Vám ich radi poskytnú naši technici.