Typ GP

Krúžky typu GP v metrických rozmeroch sú štandardným riešením, ktoré uľahčí používanie klietok typu GP.

Vnútorné H a J krúžky sú už upravené, aby vyhovovali strediacim ložiskám, ktoré sú vždy potrebné pri použití klietok GP. ... Pokračovať

Katalógové označenie Počet
ks
Dopýtať
Pre požiadanie ceny produktu je potrebné zadať jeho označenie z katalógového listu, ktorý nájdete nižšie.
Popis

Krúžky typu GP v metrických rozmeroch sú štandardným riešením, ktoré uľahčí používanie klietok typu GP.

Vnútorné H a J krúžky sú už upravené, aby vyhovovali strediacim ložiskám, ktoré sú vždy potrebné pri použití klietok GP.

Vonkajšie A a B krúžky musia byť vkladané na vhodné uloženie. Uistite sa, že dosadacie plochy nie sú po upevnení deformované.

Odporúčame riadne mazanie a taktiež zodpovedajúce tesnenie.

Katalógový list Súbor CAD