Typ GP

Typ GP je klietka s voľnobežnými segmentmi, ktoré obiehajú na krúžkoch voľnobežky (rozmery v palcoch).

Menšie rozmery a veľké prenášané momenty ponúkajú zaujímavé technické a úsporné riešenia. ... Pokračovať

Katalógové označenie Počet
ks
Dopýtať
Pre požiadanie ceny produktu je potrebné zadať jeho označenie z katalógového listu, ktorý nájdete nižšie.
Popis

Typ GP je klietka s voľnobežnými segmentmi, ktoré obiehajú na krúžkoch voľnobežky (rozmery v palcoch).

Menšie rozmery a veľké prenášané momenty ponúkajú zaujímavé technické a úsporné riešenia.

Uchytením viacnásobných klietok vedľa seba je možné zvýšiť prenášaný krútiaci moment.

Je nutné umiestniť jedno alebo dve ložiská vedľa voľnobežky tak, aby vonkajší krúžok mohol rotovať centrálne s vnútorným krúžkom.

Pri obrobenej klznej ploche na hriadeli alebo na dosadacej ploche musia byť dodržané nasledujúce špecifikácie:

Tvrdosť povrchu 60/62 HRC, minimálna hĺbka kalenia 1 mm po brúsení, musí byť zaistené súosé otáčanie krúžkov, vhodné mazanie pre aplikáciu.

Katalógový list Súbor CAD