Typ GM

Typ GM je klietka s voľnobežnými segmentmi, ktoré obiehajú na krúžku voľnobežky (metrické rozmery).

Menšie rozmery a veľké prenášané momenty ponúkajú zaujímavé technické a úsporné riešenia. ... Pokračovať

Katalógové označenie Počet
ks
Dopýtať
Pre požiadanie ceny produktu je potrebné zadať jeho označenie z katalógového listu, ktorý nájdete nižšie.
Popis

Typ GM je klietka s voľnobežnými segmentmi, ktoré obiehajú na krúžku voľnobežky (metrické rozmery).

Menšie rozmery a veľké prenášané momenty ponúkajú zaujímavé technické a úsporné riešenia.

Uchytením viacnásobných klietok vedľa seba je možné zvýšiť prenášaný krútiaci moment.

Pri obrobenej klznej ploche na hriadeli alebo na dosadacej ploche musia byť dodržané nasledujúce špecifikácie:
1) tvrdosť povrchu 60/62 HRC
2) minimálna hĺbka kalenia 1 mm po brúsení
3) musí byť zabezpečené súosé otáčanie krúžkov
4) vhodné mazanie pre aplikáciu

Katalógový list Súbor CAD