Typ GLP..F7-D7

Typ GLP ... F7 - D7 sa skladá z voľnobežky GLP (GL s drážkou pre pero, nachádzajúce sa na vonkajšom krúžku), fixačné príruby F7 a krycie príruby D7. ... Pokračovať

Katalógové označenie Počet
ks
Dopýtať
Pre požiadanie ceny produktu je potrebné zadať jeho označenie z katalógového listu, ktorý nájdete nižšie.
Popis

Typ GLP ... F7 - D7 sa skladá z voľnobežky GLP (GL s drážkou pre pero, nachádzajúce sa na vonkajšom krúžku), fixačné príruby F7 a krycie príruby D7.

Obvykle sa prírubová voľnobežka upevňuje v požadovanom smere otáčania za použitia dodávaných papierových tesnení a skrutiek (pri použití bez tesnenia môže dôjsť k vážnemu poškodeniu voľnobežky).

Tolerancia hriadeľa h6 alebo j6 a tolerancia uloženia vonkajšieho krúžku H7.

Krútiaci moment je prenášaný z hriadeľa na vnútorný krúžok a z vonkajšieho krúžku na pripojený diel pomocou per.

Pred uvedením do prevádzky musí byť voľnobežka namazaná mazivom alebo olejom podľa návodu na strane 230.

Katalógový list Súbor CAD