Typ GL…F5-D2 (D3)

Typ GL ... F5 – D2 (D3) sa skladá z voľnobežky GL, fixačnej príruby F5 a krycej príruby D2 alebo D3.

Obvykle sa prírubová voľnobežka upevňuje v požadovanom smere otáčania za použitia dodávaných papierových tesnení a skrutiek (pri použití bez tesnenia môže dôjsť k vážnemu poškodeniu voľnobežky). ... Pokračovať

Katalógové označenie Počet
ks
Dopýtať
Pre požiadanie ceny produktu je potrebné zadať jeho označenie z katalógového listu, ktorý nájdete nižšie.
Popis

Typ GL ... F5 – D2 (D3) sa skladá z voľnobežky GL, fixačnej príruby F5 a krycej príruby D2 alebo D3.

Obvykle sa prírubová voľnobežka upevňuje v požadovanom smere otáčania za použitia dodávaných papierových tesnení a skrutiek (pri použití bez tesnenia môže dôjsť k vážnemu poškodeniu voľnobežky).

Tolerancia hriadeľa h6 alebo j6.

Rotácia vonkajšieho krúžku sa zastaví pomocou príruby F5, ktorá zahŕňa nastavovací kolík a preto je potrebné, aby bol pre neho v ráme vyvŕtaný zodpovedajúci otvor.

Aby sa zabránilo poškodeniu voľnobežky a ložísk, musí sa kontrolovať voľný axiálny a radiálny pohyb kolíka (vôľa: 1% priemeru kolíka).

Pred uvedením do prevádzky musí byť voľnobežka namazaná mazivom alebo olejom podľa návodu na strane 230.

Katalógový list Súbor CAD Návod