Typ GL…F4-D2

Typ GL ... F4 – D2 sa skladá z voľnobežky GL, fixačnej príruby F4 a krycej príruby D2.

Obvykle sa prírubová voľnobežka upevňuje v požadovanom smere otáčania za použitia dodávaných papierových tesnení a skrutiek (pri použití bez tesnenia môže dôjsť k vážnemu poškodeniu voľnobežky). ... Pokračovať

Katalógové označenie Počet
ks
Dopýtať
Pre požiadanie ceny produktu je potrebné zadať jeho označenie z katalógového listu, ktorý nájdete nižšie.
Popis

Typ GL ... F4 – D2 sa skladá z voľnobežky GL, fixačnej príruby F4 a krycej príruby D2.

Obvykle sa prírubová voľnobežka upevňuje v požadovanom smere otáčania za použitia dodávaných papierových tesnení a skrutiek (pri použití bez tesnenia môže dôjsť k vážnemu poškodeniu voľnobežky).

Tolerancia hriadeľa h6 alebo j6 a tolerancia poháňanej časti D6 alebo H6.

Krútiaci moment je prenášaný z hriadeľa na vnútorný krúžok pomocou pera a z vonkajšieho krúžku na poháňaný diel pomocou skrutiek.

Poháňaná časť (remenica, ozubené koleso a pod.) je centrovaná výstupkom D6h7 príruby F4.

Pred uvedením do prevádzky musí byť voľnobežka namazaná mazivom alebo olejom podľa návodu na strane 230.

Katalógový list Súbor CAD Návod