Typ GL…F2-D2 (D3)

Typ GL ... F2 – D2 (D3) sa skladá z voľnobežky GL, fixačnej príruby F2 a krycej príruby D2 alebo D3.

Obvykle sa prírubová voľnobežka upevňuje v požadovanom smere otáčania za použitia dodávaných papierových tesnení a skrutiek (pri použití bez tesnenia môže dôjsť k vážnemu poškodeniu voľnobežky). ... Pokračovať

Katalógové označenie Počet
ks
Dopýtať
Pre požiadanie ceny produktu je potrebné zadať jeho označenie z katalógového listu, ktorý nájdete nižšie.
Popis

Typ GL ... F2 – D2 (D3) sa skladá z voľnobežky GL, fixačnej príruby F2 a krycej príruby D2 alebo D3.

Obvykle sa prírubová voľnobežka upevňuje v požadovanom smere otáčania za použitia dodávaných papierových tesnení a skrutiek (pri použití bez tesnenia môže dôjsť k vážnemu poškodeniu voľnobežky).

Tolerancia hriadeľa h6 alebo j6 a tolerancia uloženia vonkajšieho krúžku H7.

Krútiaci moment je prenášaný z hriadeľa na vnútorný krúžok pomocou pera a z vonkajšieho krúžku na ťažný diel pomocou skrutiek.

Pred uvedením do prevádzky musí byť voľnobežka namazaná mazivom alebo olejom podľa návodu na strane 230.

Pokiaľ je použitý kryt D3, musí byť tesnenie upevnené na vnútorný krúžok smerom k hriadeľu, aby sa zabránilo úniku maziva drážkou pre pero.

Katalógový list Súbor CAD Návod