Tento stavebnicový systém umožňuje dokonalé riešenie pohonov pomocou štandardných komponentov. Vyrába sa v dvoch prevedeniach - s výsuvnou a s rotujúcou skrutkou.
Prevedenie s rotujúcou skrutkou, tu je trapézová skrutka pevne spojená so závitovkovým kolesom. Matica sa teda pohybuje hore a dole. Pri prevodovke s výsuvnou skrutkou je závitovkové koleso vybavené trapézovým závitom, ktorý mení otáčavý pohyb na priamočiary pohyb skrutky.
Štandardne sa zdvižné prevodovky vyrábajú s rozsahom výkonu od 2 kN do 100 kN. Väčšie veľkosti prevodoviek sú na požiadavku. Skriňa prevodovky je vyrobená zo zliatiny hliníka. Mazanie sa vykonáva tukom.
Zdvižné prevodovky je možné dodať na požiadavku v prevedení so zaisťovacou maticou, s guľôčkovou skrutkou, s nerezovou trapézovou skrutkou, s dvojsmernou trapézovou skrutkou.
Ku zdvižným prevodovkám je k dispozícii široká škála príslušenstva, ako napr. ochranné mechy, ochranné rúrky, príruby pre motor, koncové spínače, spojovacie hriadele a ďalšie.
Podrobnejšie informácie nájdete v katalógu Zdvižné prevodovky TSE, ktorý je na stiahnutie na našich internetových stránkach, alebo nás kontaktujte.