Od roku 2010 je vypísaný Road Racingový šampionát ku klasickému Majstrovstvu Českej republiky. V oboch prípadoch sa do šampionátu započítavajú body z piatich závodov konaných v: Starom Meste 9.5., Hořicích 23.5., Radvanicích 4.7., Těrlicku 22.8. a Kyjove 5.9..
Závody sa jazdia na prírodných tratiach, kde je priamy kontakt jazdca s divákom a s prírodou. Atmosféra týchto závodov je úplne odlišná od závodov na automotodromoch.

Na závodoch môžete bez problémov navštíviť depo, kde je dobre vidieť prácu mechanikov, i sústredenie jazdcov pred závodom. Tu si môžete doslova siahnuť na závodné stroje i svojich favoritov.
Tieto závody získávajú v posledných rokoch veľmi na obľube. Dôkazom je, že štartovný rošt všetkých tried je naplnený do posledného štartovného miesta.

Závodná trieda, ktorej sa účastní Michal Rádl s logom firmy T.E.A. Technik, sa nazýva SuperMono. Závodné stroje v tejto triede sú špeciály postavené na zakázku. Názov triedy SuperMONO napovedá, že sa jedná o jednoválcové štvordobové motory. Maximálny zdvihový objem je 800ccm. Väčšinou sú použité motory z terénných závodných strojov zvučných svetových výrobcov: KTM, Yamaha, atd. Tieto sú ďalej ešte upravované pre maximálne výkony, ktoré sú u najsilnejších strojov až 100 koní.

Tieto motory sú vsadené do rámov (podvozkov). Škála používaných rámov je ešte širšia ako u motorov. Využívají sa sériové, ktoré môžete stretnúť i v bežnej prevádzke, až po špeciálne, ktoré vycházajú zo strojov GP.

Konkrétne tento stroj je zostavený z motoru KTM 620 v podvozku Derbi GPR125.

Priďte sa pozrieť na závody, podporiť jazdcov všetkých tried a budete milo prekvapení.