Viacej viz text:

http://www.teatechnik.sk/katalog/hriadelove-spojky/magneticke-spojky/magneticke-spojky/